PUBLISKIE IEPIRKUMI 2018


PAR AKTUĀLO PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, JAUNĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMA  DARBĪBĀ NOVĒRTĒJUMS: TRŪKUMI, IEGUVUMI UN NEPIECIEŠAMIE UZLABOJUMI, NO DAŽĀDIEM SKATU PUNKTIEM, PAR IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMIEM: VAI TIESISKAIS REGULĒJUMS ATRISINA FAKTISKĀS VAJADZĪBAS? KONKURENCES PROBLĒMĀTIKA PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS, AUGSTĀKĀS TIESAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS JAUNĀKĀS ATZIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ…

RĪGA, 23.01.2018. | Radisson BLU Daugava

Liels PALDIES visiem 2018. gada konferences dalībniekiem un visiem tiem, kas ar savu ieguldījumu šo pasākumu ir padarījuši lielisku!

PALDIES par to, ka esat kopā ar mums un kopīgi palīdzat šī pasākuma veidošanā!

NOZĪMĪGĀKĀS AKTUALITĀTES PRAKTISKĀ UN INTERAKTĪVĀ KONFERENCĒ


PAR PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU UN PRAKSI

AR LATVIJAS LABĀKAJIEM PUBLISKO IEPIRKUMU EKSPERTIEM

IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNAPublisko iepirkumu eksperte

Dr.iur. JĀNIS NEIMANIS | Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

INTA NOLLE | KNAB Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste

DAINIS GAŠPUITIS | SEB BANKA ekonomists

OĻEGS FIĻIPOVIČS | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors

KATRĪNE PĻAVIŅAVILGERTS publisko iepirkumu prakses vadītāja

MĀRIS LOGINSEVERSHEDS BITĀNS partneris, zvērināts advokāts

DEBORA PĀVILA | VILGERTS partnere

ARTIS LAPIŅŠ | Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors

BAIBA ZAUERE | RB RAIL vecākā juriste, publisko iepirkumu un PPP eksperte

MĀRIS BRIZGO | ELLEX KĻAVIŅŠ publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts 

KONFERENCES PROGRAMMA


Konferences norise: 09.30–17.00, pusdienu pārtraukums (12.00–12.45)

KONFERENCES LAIKĀ TIKS APSPRIESTAS VISAKTUĀLĀKĀS UN PRAKTISKI NOZĪMĪGĀKĀS TĒMAS:

09:30 | I DAĻA

LATVIJAS EKONOMIKAS ŠĪ BRĪŽA APRAKSTS UN TUVĀKĀ NĀKOTNE. PUBLISKĀ IEPIRKUMA MĒRĶI LATVIJAS EKONOMIKAS KONTEKSTĀ.  | DAINIS GAŠPUITIS

PAR AKTUĀLO PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU: BRISELĒ, BALTIJAS VALSTĪS UN LATVIJĀ. | IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

EIROPAS SAVIENĪBAS PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMA IEVIEŠANA. | ARTIS LAPIŅŠ

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA DEBIJA. VAI MĒS VIENMĒR IEGĀDĀJAMIES TO, KAS PATIEŠĀM IR VAJADZĪGS? RAIL BALTICA PROJEKTA IEPIRKUMU SPECIFIKA. | BAIBA ZAUERE

12:45 | II DAĻA

BŪTISKĀKĀS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PRAKSES ATZIŅAS 2017.G. | DEBORA PĀVILA

AUGSTĀKĀS TIESAS JAUNĀKĀS ATZIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ.  | JĀNIS NEIMANIS

IUB BŪTISKĀKĀ PRAKSE PAR JAUNAJIEM IEPIRKUMU LIKUMIEM. IZMAIŅAS PIL UN SPSIL 2018.G. | KATRĪNE  PĻAVIŅA

KORUPCIJAS IZPAUSMES FORMAS UN RISKI PUBLISKO IEPIRKUMU PROCEDŪRĀS – KAS JĀZINA GODĪGIEM PRETENDENTIEM. | INTA NOLLE

 

15:30 | III DAĻA

KONKURENCES PROBLĒMĀTIKA PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS. | MĀRIS LOGINS

E-KONKURSU VIDE. | OĻEGS FIĻIPOVIČS

ZAĻAIS IEPIRKUMS. | MĀRIS BRIZGO 

PAPILDU INFORMĀCIJA


Konferences norise: 09.30–17.00, pusdienu pārtraukums (12.00–12.45)

RĪGA, 23.01.2018.

RADISSON BLU DAUGAVA

Kuģu iela 24, Zemgales priekšpilsēta, Rīga 

KONFERENCES PARTNERI


Ikkatras konferences organizēšana tiek balstīta uz spēcīgām partnerattiecībām, vērtīgām idejām un visaptverošu labvēlību. Pateicamies visiem par kopīgi radītu konferenci un ikgadējo ieguldījumu šī pasākuma veiksmīgā tapšanas procesā.