PUBLISKIE IEPIRKUMI 2019


PAR AKTUĀLO PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, JAUNĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMA  DARBĪBĀ NOVĒRTĒJUMS: TRŪKUMI, IEGUVUMI UN NEPIECIEŠAMIE UZLABOJUMI, NO DAŽĀDIEM SKATU PUNKTIEM, PAR IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMIEM: VAI TIESISKAIS REGULĒJUMS ATRISINA FAKTISKĀS VAJADZĪBAS? KONKURENCES PROBLĒMĀTIKA PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS, AUGSTĀKĀS TIESAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS JAUNĀKĀS ATZIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ…

RĪGA, 30.01.2019. | Radisson BLU Daugava

Laipni aicināti uz PUBLISKIE IEPIRKUMI 2019

PĀRLIECINIETIES, KA JŪSU IEEJAS BIĻETE IR IZDRUKĀTA, UN MŪSU KOMANDA JUMS PALĪDZĒS REĢISTRĒTIES UN ĀTRI SAŅEMT DALĪBNIEKA MATERIĀLUS!

Dalībnieku reģistrācija sākas plkst. 8.30.

Konference sākas plkst. 9.30.

NOZĪMĪGĀKĀS AKTUALITĀTES PRAKTISKĀ UN INTERAKTĪVĀ KONFERENCĒ


PAR PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU UN PRAKSI

AR LATVIJAS LABĀKAJIEM PUBLISKO IEPIRKUMU EKSPERTIEM

IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

Publisko iepirkumu eksperte

MĀRIS ZVIRBULIS

MĀRIS ZVIRBULIS

LATVENERGO iepirkumu un loģistikas direktors

PĒTERIS STRAUTIŅŠ

PĒTERIS STRAUTIŅŠ

LUMINOR ekonomists

Dr.iur. JĀNIS NEIMANIS

Dr.iur. JĀNIS NEIMANIS

Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

KATRĪNE PĻAVIŅA

KATRĪNE PĻAVIŅA

VILGERTS publisko iepirkumu prakses vadītāja

INTA NOLLE

INTA NOLLE

KNAB pārstāve

DEBORA PĀVILA

DEBORA PĀVILA

VILGERTS partnere

SIGITA JANVĀRE

SIGITA JANVĀRE

VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI valdes locekle

ARTIS LAPIŅŠ

ARTIS LAPIŅŠ

Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors

OĻEGS FIĻIPOVIČS

OĻEGS FIĻIPOVIČS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors

DACE CĪRULE

DACE CĪRULE

DELOITTE LEGAL Asociēta partnere, zvērināta advokāte Enerģētikas un ilgtspējas Baltijas servisa līnijas vadība

MĀRIS BRIZGO

MĀRIS BRIZGO

ELLEX KĻAVIŅŠ Asociētais partneris, zvērināts advokāts, uzņēmumu korporatīvie, reorganizācijas un iegādes jautājumi, publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs

ZLATA ELKSNIŅA-ZAŠČIRINSKA

ZLATA ELKSNIŅA-ZAŠČIRINSKA

Ārvalstu padomes Latvijā vicepriekšsēdētāja, PwC Latvija valdes priekšsēdētāja

BAIBA ZAUERE

BAIBA ZAUERE

RAIL BALTICA vecākā juriste

MĀRIS KLISMETS

MĀRIS KLISMETS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Koordinācijas departamenta direktors

Dr.iur. UNA SKRASTIŅA

Dr.iur. UNA SKRASTIŅA

Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja

REĢISTRĀCIJA


196 EUR + PVN

BIĻETES PĀRDOTAS 

KONFERENCES PROGRAMMA


Konferences norise: 09.30–17.00, pusdienu pārtraukums (12.00–12.45)

KONFERENCES LAIKĀ TIKS APSPRIESTAS VISAKTUĀLĀKĀS UN PRAKTISKI NOZĪMĪGĀKĀS TĒMAS

I DAĻA 09:30 – 12:00

Latvijas ekonomikas iespējas un izaicinājumi 2019.gadā | Pēteris Strautiņš

Praktisks skatījums uz publiskā iepirkuma norisi no plānošanas līdz līguma izpildei | Ieva Lācenberga – Rocēna

TOP 10 izmaiņas 2018. gadā | Māris Brizgo

Publisko iepirkumu politikas aktualitātes.Kāds bijis 2018.gads publiskajos iepirkumos? | Artis Lapiņš

Publiskie iepirkumi, kas veikti šodien, vai būs derīgi arī rīt? | Zlata Elksniņa-Zaščirinska

II DAĻA 12:45 – 14:15

ZĀLE DAUGAVA 

Augstākās tiesas nolēmumu jaunākās atziņas publisko iepirkumu jomā. | Jānis Neimanis

Vienpusēja atkāpšanās no iepirkuma līguma: pasūtītāja un piegādātāja iespējas. | Katrīne Pļaviņa

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās – kas jāzina godīgiem pretendentiem. | Inta Nolle

ZĀLE LIETUVA

Publisko iepirkumu digitalizācija turpinās. | Oļegs Fiļipovičs

Veiksmīgu būvdarbu iepirkumu organizēšanas prakse – metu konkurss. | Sigita Janvāre

Zaļā iepirkuma piemērošanas pieredze. | Māris Klismets

III DAĻA 14:45 – 16:45

IUB būtiskākā prakse par iepirkumu likumiem. | Baiba Zauere

Konkursa procedūra ar sarunām: prakse un ieguvumi. | Dace Cīrule

Piegādātāju apvienība vai kartelis? Kā iepirkumā nenonākt Konkurences padomes redzeslokā. | Debora Pāvila

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma debija? | Dr.iur. Una Skrastiņa

PUBLISKO IEPIRKUMU JOMAS GUDRĪBAS: PRAKTISKA KONFERENCES REFERENTU-EKSPERTU DISKUSIJA.

REĢISTRĀCIJA


196 EUR + PVN

BIĻETES PĀRDOTAS 

PAPILDU INFORMĀCIJA


Konferences norise: 09.30–17.00, pusdienu pārtraukums (12.00–12.45)

RĪGA, 30.01.2019.

RADISSON BLU DAUGAVA

Kuģu iela 24, Zemgales priekšpilsēta, Rīga