PUBLISKIE IEPIRKUMI 2020


 

PAR AKTUĀLO PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, JAUNĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMA  DARBĪBĀ NOVĒRTĒJUMS: TRŪKUMI, IEGUVUMI UN NEPIECIEŠAMIE UZLABOJUMI, NO DAŽĀDIEM SKATU PUNKTIEM, PAR IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMIEM: VAI TIESISKAIS REGULĒJUMS ATRISINA FAKTISKĀS VAJADZĪBAS? KONKURENCES PROBLĒMĀTIKA PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS, AUGSTĀKĀS TIESAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS JAUNĀKĀS ATZIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ…

RĪGA, 31.01.2020. | Radisson BLU Daugava

NOZĪMĪGĀKĀS AKTUALITĀTES PRAKTISKĀ UN INTERAKTĪVĀ KONFERENCĒ


PAR PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU UN PRAKSI

AR LATVIJAS LABĀKAJIEM PUBLISKO IEPIRKUMU EKSPERTIEM

IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

Publisko iepirkumu eksperte

KATRĪNE PĻAVIŅA

VILGERTS publisko iepirkumu prakses vadītāja

PĒTERIS STRAUTIŅŠ

LUMINOR ekonomists

SANDIJA NOVICKA

COBALT partnere, zvērināta advokāte

IEVA ŠMITE-ANTOŅENKO

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Dr.iur. JĀNIS NEIMANIS

Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

INTA LIPOVSKA

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Uzņēmējdarbības nodaļas vecākā eksperte

LAURIS BIEZAIS

LATVIJAS VALSTS MEŽI Vecākais iepirkumu un līgumu vadītājs

UNA PETRAUSKA

KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja, zvērināta advokāte

MĀRIS BRIZGO

ELLEX KĻAVIŅŠ Asociētais partneris, zvērināts advokāts, uzņēmumu korporatīvie, reorganizācijas un iegādes jautājumi, publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs

INTA NOLLE

KNAB pārstāve

SANITA PIEĶE (LL.M.)

LATVIJAS GĀZE Tirdzniecības atbalsta daļas vadītāja

Dr.iur. UNA SKRASTIŅA

Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja

KASPARS FRĪDENBERGS – ANSBERGS

DELOITTE LEGAL vecākais jurists

ZANDA VIPULE

GATEWAY & PARTNERS Tirgus izpētes departamenta vadītāja

LĪGA AVENA

CIVITTA Latvia projektu vadītāja/juriste, publisko iepirkumu eksperte, docētāja Rīgas Stradiņa universitātē

VERONIKA KRŪMKOKA

Ekonomikas ministrija Inovācijas departamenta vecākā eksperte

RAIVO RAUDZEPS​

SORAINEN vadošais speciālists, zvērināts advokāts

MĀRIS KLISMETS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Koordinācijas departamenta direktors

BAIBA ZAUERE

RAIL BALTICA vecākā juriste

REĢISTRĀCIJA


 

tikai 214 EUR 

+ PVN

KONFERENCES PROGRAMMA


Konferences norise: 09.00–17.00, pusdienu pārtraukums (12.30–13.30)

09:00 | I DAĻA

Latvijas un pasaules ekonomikas nākotne. Kāda varētu būt tās ietekme uz publisko iepirkumu jomu | Pēteris Strautiņš, LUMINOR ekonomists

Aizvadītā dekāde publiskajā iepirkumā: transformācija. Piedzīvotās izmaiņas, ieguvumi un secinājumi jeb gūtās mācības | Ieva Lācenberga-Rocēna, Publisko iepirkumu eksperte

Eiropas Savienības tiesas un Augstākās tiesas 2019. gada nolēmumi publisko iepirkumu jautājumos | Jānis Neimanis, Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

Inovāciju partnerības procedūra – iespējas un izaicinājumi | Lauris Biezais, LATVIJAS VALSTS MEŽI Vecākais iepirkumu un līgumu vadītājs

11:00 | II DAĻA

Korupcijas riska indikatori publiskajos iepirkumos | Inta Nolle, KNAB pārstāve

Inovācijas iepirkums – neizmantotais potenciāls | Veronika Krūmkoka, Ekonomikas ministrija Inovācijas departamenta vecākā eksperte

Komercnoslēpuma aizsardzība un konfidencialitāte iepirkumos | Māris Brizgo, ELLEX KĻAVIŅŠ Asociētais partneris, zvērināts advokāts, uzņēmumu korporatīvie, reorganizācijas un iegādes jautājumi, publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs

Aktualitātes zaļajā publiskajā iepirkumā | Māris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Koordinācijas departamenta direktors

Zaļais publiskais iepirkums un tā virzība iepirkumos | Zanda Vipule, GATEWAY & PARTNERS Tirgus izpētes departamenta vadītāja

Starptautiska konkurence AS “RB Rail” iepirkumos: kam tas vajadzīgs, un kā to panākt? | Baiba Zauere, RB RAIL vecākā juriste

13:30 | III DAĻA

Sankcijas publiskajos iepirkumos: par ko jāvienojas līgumā | Raivo Raudzeps, SORAINEN vadošais speciālists, zvērināts advokāts

Kā sasniegt ieguldījumam atbilstošu rezultātu, iegūstot arī labāko cenas un kvalitātes attiecību: PPP un tradicionālā publiskā iepirkuma piemērošana | Līga Avena, CIVITTA Latvia projektu vadītāja/juriste, publisko iepirkumu eksperte, docētāja Rīgas Stradiņa universitātē

Atbildības sadalījums PPP projektos. Risku matrica | Una Petrauska, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja, zvērināta advokāte

PPP aktualitātes Latvijā | Inta Lipovska, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Uzņēmējdarbības nodaļas vecākā eksperte

Neparedzami ārkārtas apstākļi | Dr.iur. Una Skrastiņa, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja

Kā pareizi sagatavot dabasgāzes iepirkumu, lai iesniegtie piedāvājumi būtu salīdzināmi? | Sanita Pieķe, LATVIJAS GĀZE Tirdzniecības atbalsta daļas vadītāja

15:30 | IV DAĻA

Karteļi iepirkumos: aktualitātes un iegūtās mācības | Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Publiskie iepirkumi: vai pastāv dzīve pēc karteļa | Sandija Novicka, COBALT partnere, zvērināta advokāte

Kādus vērtēšanas kritērijus noteikt, lai atrastu labāko piedāvājumu? | Kaspars Frīdenbergs-Ansbergs, DELOITTE LEGAL vecākais jurists

Vai iespējams izcīnīt godīgu konkurenci iepirkumā? | Katrīne Pļaviņa, VILGERTS publisko iepirkumu prakses vadītāja

REĢISTRĀCIJA


 

tikai 214 EUR 

+ PVN

PAPILDU INFORMĀCIJA


Konferences norise: 09.00–17.00, pusdienu pārtraukums (12.30–13.30)

RĪGA, 31.01.2020.

RADISSON BLU DAUGAVA

Kuģu iela 24, Zemgales priekšpilsēta, Rīga