– PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA GROZĪJUMI 2015. UN 2016. GADĀ
– NOZĪMĪGĀKĀS PUBLISKO IEPIRKUMU KĻŪDAS UN TIESU PRAKSE
– ĪPAŠI PRAKTISKA REFERENTU DISKUSIJA
– ATSEVIŠĶAS ZĀLES PIEGĀDĀTĀJU UN PASŪTĪTĀJU INSTITŪCIJĀM

 

RĪGĀ, 2016. GADA 28. JANVĀRĪ | RADISSON BLU DAUGAVA

Liels PALDIES visiem 2016. gada konferences dalībniekiem un visiem tiem, kuri ar savu ieguldījumu to padara lielisku!

PALDIES par to, ka esat kopā ar mums un kopīgi veidojam šo pasākumu!

Iespēja vienuviet satikt Latvijas atzītākos un ietekmīgākos publisko iepirkumu jomas speciālistus – profesionālu juristu un praktiķu jaunākās atklāsmes un praksē noderīgi ieteikumi!

Ieva Lācenberga-Rocēna | Publisko iepirkumu eksperte, ILR

Dr. iur. Jānis Neimanis | Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors

Māris Logins | Partneris, zvērināts advokāts, EVERSHEDS BITĀNS

Monta Oga | IUB Juridiskā departamenta direktores vietniece

Debora Pāvila | Zvērināta advokāte, VILGERTS partnere

Edmunds Rudzītis | Sociālekonomikas eksperts, SEB

Katrīne Pļaviņa | Publisko iepirkumu prakses vadītāja, VILGERTS

Raivo Raudzeps | Zvērināts advokāts, SORAINEN

Māris Zvirbulis | Iepirkumu un loģistikas direktors, LATVENERGO

Iveta Zelča | Zvērināta advokāte

Ieva Azanda | Partnere, zvērināta advokāte, SKOPINA & AZANDA

REĢISTRĀCIJA 


tikai 158 EUR + PVN

PROGRAMMA


Publisko iepirkumu likuma grozījumi un saistītie tiesību akti, kas stājas spēkā 2015. un 2016. gadā, radīs virkni jaunu aspektu publisko iepirkumu jomā kā piegādātāju, tā arī pasūtītāju institūcijām.

Konferences norisē tiks izvērtēti Publisko iepirkumu likuma grozījumi un aktualitātes, problemātiskākie un praktiskākie risinājumi, jaunākā Latvijas Augstākās tiesas un Iepirkumu uzraudzības biroja prakse, vienlaikus pievēršoties arī daudzām citām tēmām. Pats galvenais – mēs ne vien aplūkosim, par ko vēsta likumā veiktie grozījumi, bet arī izpētīsim, kā ieviestās izmaiņas turpmāk ietekmēs mūsu ikdienas praktisko darbu!

PASAULES UN LATVIJAS EKONOMIKA UN TĀS IZMAIŅAS, KAS SKAR MŪS VISUS. Būtiskākās ekonomiskās izmaiņas Latvijā un pasaulē, aktuālākie valūtas jaunumi, Eirozonas izaicinājumi, lēmumi par 2016. gada Latvijas ekonomisko politiku un ekonomiskās prognozes – uz ko mums jābūt gataviem? LATVIJAS UN PASAULES EKONOMISKĀS PROGNOZES 2016. GADAM

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA IZMAIŅAS UN GROZĪJUMI: KAS IR SACĪTS LIKUMĀ UN KO IESPĒJAMS „LASĪT STARP RINDĀM”? Kādi ir Publisko iepirkumu likuma nozīmīgākie grozījumi? Kā tie ietekmēs ikdienas praktisko darbu – likuma satura izpēte un izmantošana, skaidras vai slepenas izmaiņas?

BIEŽĀKĀS MĀCĪBAS, KAS GŪTAS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ: LATVIJAS AUGSTĀKĀS TIESAS REDZĒJUMS. Publisko iepirkumu likuma izpēte un analīze. Tiesu prakses redzējuma interpretācija piegādātāju un pasūtītāju skatījumā.

IUB PRAKSES AKTUALITĀTES UN TENDENCES IZMAKSU NOTEIKŠANAS UN VĒRTĒŠANAS ASPEKTĀ. Publisko iepirkumu jomā aizvien aktuālāki kļūst jautājumi par izmaksu nenorādīšanu piedāvājumā, izmaksu segšanu no peļņas un manipulācijām saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija ietvaros.

IUB SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS PRAKSE: IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA LĒMUMI. Biroja īstenotā lēmumu analīze un tās ietekme uz ikdienas darbu publisko iepirkumu jomā. 5 gadījumi, kad IUB lemj par aizliegumu slēgt līgumu, un 5 situācijas, kad IUB atļauj slēgt līgumu. Kādi svarīgākie aspekti jāievēro, lai varētu sekot līdzi ikkatram publisko iepirkumu gadījumam?

12.30 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS 

A ZĀLE

PRAKTISKI PUBLISKO IEPIRKUMU JOMAS ASPEKTI PASŪTĪTĀJIEM

Publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošana/izstrāde un konkursa nosacījumu izpilde – svarīgākie aspekti, kas jāievēro pasūtītājam:

 • praktiska jaunāko likuma grozījumu un ar to saistītās problemātikas piemērošana un izmantošana pasūtītājiem;
 • dalībnieku kvalifikācija un piedāvājuma pārbaude;
 • publisko iepirkumu līgumi – uzlabošana, izmaiņu veikšana un izbeigšana;
 • pasūtītāju biežāk pieļautās kļūdas publisko iepirkumu procesā;
 • citas tēmas.

B ZĀLE

PRAKTISKI PUBLISKO IEPIRKUMU JOMAS ASPEKTI PIEGĀDĀTĀJIEM

Sagatavošanās dalībai publisko iepirkumu konkursā – svarīgākie aspekti, kas jāievēro piegādātājam:

 • praktiska jaunāko likuma grozījumu un ar to saistītās problemātikas izmantošana piegādātājiem;
 • vienas puses interešu aizstāvēšana un publisko iepirkumu konkursa nosacījumu izmaiņu ierosināšana, sadarbība un komunikācija ar pasūtītājiem;
 • publisko iepirkumu līgumu uzlabošana, izmaiņu veikšana un izbeigšana;
 • publisko iepirkumu jomas konfidencialitātes jautājums;
 • piegādātāju biežāk pieļautās kļūdas publisko iepirkumu procesā;
 • citas tēmas.

PUBLISKO IEPIRKUMU JOMAS GUDRĪBAS: PRAKTISKA KONFERENCES REFERENTU-EKSPERTU DISKUSIJA. Konferences patīkamākā daļa, kuras laikā visi referenti vienosies kopīgās pārrunās un diskusijā, atbildot uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem. Sagatavojiet sev aktuālākos un izaicinošākos jautājumus, uz kuriem atbildēs profesionālākie un atzītākie savu jomu eksperti. ĪPAŠI AKTUĀLI UN ĪPAŠI PRAKTISKI.

Konferences sākums plkst. – 9.00, konferences noslēgums – plkst. 17.00.

 

REĢISTRĀCIJA


tikai 158 EUR + PVN

KONFERENCES PARTNERI

Ikkatras konferences organizēšana tiek balstīta uz spēcīgām partnerattiecībām, vērtīgām idejām un visaptverošu labvēlību. Pateicamies visiem par kopīgi radītu konferenci un ikgadējo ieguldījumu šī pasākuma veiksmīgā tapšanas procesā.

Publiskie iepirkumi | 2016


IKGADĒJĀ PUBLISKO IEPIRKUMU KONFERENCE

PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA GROZĪJUMI, NOZĪMĪGĀKĀS KĻŪDAS PUBLISKO IEPIRKUMU UN TIESU PRAKSĒ. ĪPAŠI PRAKTISKA REFERENTU DISKUSIJA. ATSEVIŠĶAS ZĀLES PIEGĀDĀTĀJU UN PASŪTĪTĀJU INSTITŪCIJĀM. IESPĒJA VIENĀ KONFERENCĒ SATIKT LATVIJAS LABĀKOS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMAS SPECIĀLISTUS.

Confinn


26601182

info@confinn.eu